Jak powstają aplikacje mobilne?

Według ostatnich badań około jedna na pięć małych i średnich firm zbudowała dla użytku własnego, bądź na zewnątrz – aplikacje mobilne, a wiele kolejnych planuje je uruchomić do końca tego roku. Jeśli zastanawiasz się nad stworzeniem aplikacji mobilnej dla małego i średniego biznesu, musisz dokładnie wiedzieć, co trzeba zrobić, aby projekt okazał się sukcesem. Przede wszystkim liczy się to, by zrozumieć proces tworzenia aplikacji mobilnych i ich dopasowanie do niszy rynkowej i celów marketingowych. Spójrzmy więc pokrótce na proces tworzenia aplikacji oraz cele i wyzwania, które mogą się pojawić gdzieś po drodze.

Badania rynku dla aplikacji mobilnych

Być może masz już kilka dobrych pomysłów na aplikację mobilną dla swojej firmy i to dobry początek. Jednak zanim przejdziesz do fazy projektowania i rozwoju, pierwszym krokiem powinno być głębokie zanurzenie się w badaniach – we własnym biznesie i grupie docelowej, a także konkurencji.

Potrzebujesz odpowiedzi na różne pytania – w tym co chcesz osiągnąć za pomocą swojej aplikacji mobilnej i gdzie jej zastosowanie mieści się w Twoich planach marketingu mobilnego. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, połącz zespół programistów z członkami odpowiednich działów (kierownictwo, marketing i / lub sprzedaż, rozwój produktu, IT itp.) – ich wspólne rozmowy utorują drogę dla płynniejszego procesu rozwoju.

Aplikacje mobilne – ustalanie celów i zadań

Jest to kluczowy krok w fazie planowania aplikacje mobilne. Po ustaleniu, że aplikacja będzie realizować ważne cele w programie marketingu mobilnego, musisz ustalić, w jaki sposób Twoja aplikacja Cię tam zaprowadzi. W wielu przypadkach określenie funkcji i zalet aplikacji jest związane z równoważeniem ogólnego budżetu aplikacji i jej wewnętrznych zdolności. Jednak jeśli chodzi o ustalanie priorytetów funkcjonalności, badania pokazują, że projektowanie aplikacji powinno kłaść nacisk na zaangażowanie klientów w stosunku do ekskluzywnych usług. Odpowiedz sobie na pytanie: jaki problem (lub problemy) Twoich klientów rozwiąże tworzona aplikacja i będziesz o krok od jej stworzenia.