Jakie umiejętności społeczne i osobiste warto rozwijać współczesnej młodzieży

W edukowaniu młodzieży bardzo duży nacisk kładzie się na tak zwaną twardą wiedzę. Warto jednak pamiętać o tym, że to tak zwane umiejętności miękkie bardzo często decydują, czy młodemu człowiekowi będzie się w życiu wiodło. Jest wielu naprawdę genialnych nastolatków, z umysłem jak brzytwa, którzy nie radzą sobie w świecie społecznym.

Jakie umiejętności społeczne i osobiste warto rozwijać u współczesnej młodzieży
Rozwijanie umiejętności społecznych i osobistych to zatem obowiązek, jaki spoczywa na dorosłych, którzy pracują z młodzieżą i dziećmi. Nastolatków trzeba uczyć podejmowania decyzji i myślenia problemowego. Warto pokazywać im, że to właśnie umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu, a także innych czynników stresowych, jest jedną z cech pożądanych przez przyszłych pracodawców. Poza tym ogromnie ważne jest zachęcanie młodzieży do współpracy i realizowania różnego rodzaju zadań w grupie. Zawsze warto też zapraszać młodzież na zajęcia rozwijające umiejętność komunikowania się, wyrażania własnych potrzeb, a także radzenia sobie ze stresem.

Odporność psychiczna młodzieży
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych jest ogromnie ważne, jednak duży nacisk należy też położyć na rozwijanie umiejętności osobistych. W tym miejscu szczególnie warto wspomnieć o umiejętnościach konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i napięciem, a także tak zwanej odporności psychicznej. Dzięki takim umiejętnościom, młody człowiek nie chowa się przed życiem i podejmuje wyzwania, jakie niesie codzienność. Wie, że nie zawsze wszystko kończy się sukcesem, a porażka to nie koniec świata. Potrafi czerpać ze swoich mocnych stron, ale ma też poczucie oparcia w innych.