Bóg muzułmański (Allach) a działania szatana - TajemnicaMilosci.pl - mapa odkrywania prawdziwego szczęścia i pokoju serca

Tajemnice miłości

Newsletter

Shoutbox

Ostatnia wiadomość: 3 years, 5 Miesiące temu
  • CNotic: :D:D:D:D
  • CNotic: Hmm..
  • singularis: Trzeba...


Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać tu posty.

Załóż konto, jeśli nie masz

Partnerzy

www.znajomapolonia.com - Polacy wierzący, otwarci na wartościowe znajomości;

www.kjb24.pl - "Któż jak Bóg" (dwumiesięcznik o aniołach i życiu duchowym).

LogowanieNajnowsze komentarze

Paradoksy wiary Bóg muzułmański (Allach) a działania szatana
Bóg muzułmański (Allach) a działania szatana PDF Drukuj Email


W większości religii (w tym np. w chrześcijaństwie i judaizmie) głównym wrogiem Boga jest szatan. Odwrócenie tego twierdzenia jest również prawdziwe: "szatan jest wrogiem Boga". W islamie jednak sprawa ma się inaczej. Szatan nie jest w sposób jasny określony jako wróg Allacha. Co więcej, w niektórych miejscach jest on określany jako ten, który mu pomaga i jest jego wspólnikiem w wielu działaniach i cechach. Jest to do tego stopnia pomieszane, że nie wiadomo w niektórych wersetach Koranu, kto przemawia - Allach (bóg Koranu) czy szatan.

Ważne, abyśmy sobie uzmysłowili, że wrogiem Allacha w Koranie są ludzie wszelakich wyznań, języków i religii (za wyjątkiem muzułmanów):

„Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście przerazić wroga Allacha i wroga waszego, jak również innych, którzy są poza nimi, a których wy nie znacie. Allach ich zna! A to, co wy rozdajecie na drodze Allacha, to zostanie wam w pełni oddane i nie doznacie niesprawiedliwości”. [sura 8:60]

W innym wersecie z kolei Koran wyjaśnia, że ludzkość jest również wrogiem szatana:

„Zaprawdę, szatan jest dla was wrogiem! Uważajcie go więc za wroga. On wzywa tylko swoich stronników, aby byli mieszkańcami ognia płonącego”. [sura 35:6]

W jednym wersecie ludzie są wrogami Allacha, a w innym – szatana!

W opowiadaniu o stworzeniu Adama i tego, co nastąpiło później w Koranie [sura 17:61-65] dowiadujemy się o spisku między Allachem i szatanem przeciw ludziom: Allach rozkazuje szatanowi, by pokłonił się człowiekowi; kiedy ten odmawia, Allach wścieka się biorąc na siebie zniszczenie wszystkich ludzi za wyjątkiem wierzących (czyli muzułmanów); szatan za to wziął na siebie zniszczenie reszty ludzkości, czyli muzułmanów. Tak więc cel Allacha i szatana w Koranie jest jeden – zniszczenie ludzkości. Dlatego widać zbieżność działań i cech Allacha oraz Mahometa.


Spróbujcie - na podstawie poniższych wersetów - znaleźć różnice między działaniem i cechami Allacha a szatana. Czy bóg muzułmański to szatan? A może sama religia jest okej, lecz szatan wkradł się do jej wnętrza i manipuluje umysłami ludzkimi?

Sianie wrogości i nienawiści:

„Od tych, którzy mówią: "Jesteśmy chrześcijanami!", wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich aż do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili”. [sura 5:14]

„Żydzi powiedzieli: "Ręka Boga jest skrępowana!" To ich ręce są skrępowane, oni zaś zostali przeklęci za to, co mówili. Ręce Boga, przeciwnie, są szeroko otwarte: On rozdaje, jak chce. I to, co tobie zostało zesłane od twojego Pana, z pewnością u wielu z nich powiększa bunt i niewiarę. My rzuciliśmy między nich wrogość i nienawiść aż do Dnia Zmartwychwstania.” [sura 5:64]

„Szatan chce tylko rzucić między was wrogość i nienawiść przez wino i majsir, i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. Czyż wy nie zaprzestaniecie!” [sura 5:91]

Współpraca między Allachem i szatanem – Allach rozkazuje, a szatan posłusznie realizuje!

„Czy ty nie widziałeś, iż posłaliśmy szatanów przeciw niewiernym, aby ich stale pobudzali do złego?” [sura 19:83]

„I przydzieliliśmy im współtowarzyszy, którzy im upiększyli to, co jest przed nimi i co jest za nimi.” [sura 41:25]

Upiększenie dzieł, czyli o jakie upiększenie chodzi w surze 41:25:

„Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą w życie ostateczne, upiększyliśmy ich działania, więc oni wędrują na oślep.” [sura 27:4]

„Gdyby się chociaż upokorzyli, kiedy przyszła do nich Nasza srogość! Lecz zatwardziałe były ich serca i upiększał im szatan to, co oni czynili.” [sura 6:43]

Zbłądzenie z właściwej drogi:

„Dlaczego stanowicie dwie partie w odniesieniu do obłudników? Allach odrzucił ich, bo na to sobie zarobili. Czy wy chcecie poprowadzić drogą prostą tych, których Allach sprowadził z drogi? Kogo sprowadził z drogi Allach, dla tego nie znajdziesz żadnej drogi.” [sura 4:88]

„Czy ty nie widziałeś tych, którzy twierdzą, że uwierzyli w to, co im zostało objawione, i w to, co zostało objawione przed tobą? Oni chcą się poddać pod sąd bożka Saguta, a przecież zostało im nakazane, by w niego nie wierzyli. Szatan chce ich sprowadzić na dalekie bezdroża.” [sura 4:60]

Nakaz popełniania rozpusty i nieprawości:

„A kiedy chcemy zgubić jakieś miasto, to nakazujemy jego mieszkańcom żyjącym w dobrobycie, aby oddawali się tam rozpuście. Wtedy sprawdza się nad nim słowo i niszczymy je całkowicie.” [sura 17:16]

„I dał jej [duszy] skłonność - do nieprawości i bojaźni Bożej.” [sura 91:8]

„On [szatan] wam nakazuje tylko zło i bezeceństwo i każe wam mówić przeciw Allachowi to, czego nie wiecie.” [sura 2:169]

Doświadczenie (które jest gorsze od śmierci!):

„Tak doświadczyliśmy jednych przez drugich, aby mówili: "Czy to są ci spośród nas, których obdarował Allach?" Czyż to nie Allach zna najlepiej tych, którzy są wdzięczni?” [sura 6:53]

„O synowie Adama! Niech was nie skusi [doświadczy] szatan, jak wówczas gdy wyprowadził waszych rodziców z Ogrodu, zdejmując z nich ubiór, by im ukazać ich nagość. On przecież widzi was - on i jego plemię - tam, skąd wy ich nie widzicie. Oto My uczyniliśmy szatanów opiekunami tych, którzy nie wierzą!” [sura 7:27]

W tym wersecie mamy wspólne doświadczanie, próbowanie (jeden pomaga drugiemu):

„(...) by uczynił [Allach] to, co podsuwa szatan, próbą dla tych, w których sercach tkwi choroba i którzy serca mają zatwardziałe. Zaprawdę, niesprawiedliwi daleko odeszli w swoim odszczepieństwie!” [sura 22:53]

Zdegradowanie:

„Wtedy szatan spowodował, że potknęli się o nie, i wyprowadził ich z tego stanu, w którym się znajdowali. I powiedzieliśmy im: "Idźcie precz! Wy będziecie wrogami jedni dla drugich! Będziecie mieli stałe miejsce pobytu na ziemi i używanie do pewnego czasu."” [sura 2:36]

„Zobaczysz, jak ich tu przyprowadzą, upokorzonych od poniżenia, jak będą spoglądać ukradkiem. I powiedzą ci, którzy uwierzyli: "Zaprawdę, stratni są w Dniu Zmartwychwstania ci, którzy utracili siebie samych i swoją rodzinę." I tak, zaprawdę, niesprawiedliwi znajdą się w cierpieniu nieustannym!” [sura 42:45]

Wróg jest jeden – rodzaj ludzki:

„Zaprawdę, szatan jest dla was wrogiem! Uważajcie go więc za wroga. On wzywa tylko swoich stronników, aby byli mieszkańcami ognia płonącego.” [sura 35:6]

„Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście przerazić wroga Allacha i wroga waszego, jak również innych, którzy są poza nimi, a których wy nie znacie. Allach ich zna! A to, co wy rozdajecie na drodze Allacha, to zostanie wam w pełni oddane i nie doznacie niesprawiedliwości.” [sura 8:60]

Allach kusi szatana, a szatan zwodzi ludzi:

„Ponieważ mnie kusiłeś, rzekł szatan, będę usiłował odwodzić ludzi z dróg twoich.” [sura 7:15]

„Opowiedz im, co się stało z człowiekiem, który nie chciał przyjąć wiary naszej, oto szatan go ścigał i wprowadził w swoje zasadzki [zwiódł].” [sura 7:174]


Z powyższych wersetów widać wyraźnie zakres współpracy w słowach i czynach między Allachem a szatanem w Koranie. Zadajmy więc kilka pytań:

1. Jeśli szatan był w stanie robić to, co robi Allach, to dlaczego Allach sam tego nie robi?
2. Czy są to dzieła, które przeciwstawiają się szatanowi, czy raczej Allach pomaga szatanowi w jego działaniu, a nawet czyni to lepiej?
3. Czy szatan nie sprzeniewierzył się Allachowi? Dlaczego więc szatan odpowiada na jego rozkazy, jak jest to napisane w surze 19:83: „Czy ty nie widziałeś, iż posłaliśmy szatanów przeciw niewiernym, aby ich stale pobudzali do złego?” Albo szatan pomaga Allachowi w jego działaniu, albo wymieniają się rolami! Zobacz tafsir (komentarz) Ibn Al-Dżalalajn: „posłaliśmy” oznacza „daliśmy im, szatanom, władzę nad niewiernymi”, aby ich pobudzali do grzechów.

Gdybyśmy odpowiadali na wyżej postawione pytania racjonalnie i logicznie, moglibyśmy wyciągnąć następujący wniosek: gdyby pozbawić Allacha kilku „dekoracji” i „makijażu” - które dał mu Koran i muzułmanie - odkryjemy, że szatan wkradł się do wnętrza tej religii, wprowadzając poważny zamęt w umysłach wyznawców. Potrzeba światła miłości w sercu człowieka, aby dostrzec błędy rozumowe. Zaznaczmy jednocześnie, iż szatan ze swoją "świtą" działa również bardzo intensywnie w pozostałych religiach na świecie. Przykładowo, weźmy chociażby niektóre grupy samozwańcze w Kościele katolickim, które niesłusznie doszukują się poważnych błędów decyzyjnych papieży (nawet w tak kardynalnych sprawach, jak ustalenia soborowe). W każdej religii monoteistycznej ludzie oddają cześć jednemu, temu samemu Bogu - który stworzył wszechświat. Z zasady religie same w sobie nie są złe. To człowiek, w swych subiektywnych decyzjach (zmagając się z istotami świata niewidzialnego), dokonuje określonego wyboru, co prowadzi do danych konsekwencji.


autor: Abu Lahab Al-Masry


Źródło:
www.arabia.alleluja.pl

Dodaj do:

naszaklasa    Digg    twitter    Facebook    Wykop    Gwar
 

Komentarze  

 
-1 #9 Gnom 2017-08-22 10:39
Cytuję Grzegorz:
Cytuję roki:
Islamu powinno sie zakazac i karac jego wyznawcow


Czy po Świętej Inkwizycji nie powinno się zdelegalizować KK??

Cytuję Grzegorz:
Cytuję roki:
Islamu powinno sie zakazac i karac jego wyznawcow


Czy po Świętej Inkwizycji nie powinno się zdelegalizować KK??


90% czarownic zostało spalonych w krajach protestanckich, nieuznających zwierzchnictwa Papieża. Inkwizycja gwarantowała jednak zasadniczo uczciwe dochodzenie w sprawie. Zdelegalizować protestantyzm!
Cytować
 
 
-1 #8 Grzegorz 2017-02-09 08:27
Cytuję roki:
Islamu powinno sie zakazac i karac jego wyznawcow


Czy po Świętej Inkwizycji nie powinno się zdelegalizować KK??
Cytować
 
 
-4 #7 lll 2017-01-18 11:25
Łatwo jest oceniac nie znajac calej prawdy o Koranie... my Polacy... szkoda słów. Muzułmanie jak i chrzescijanie wierzą w tego samego Boga, ale przecież nikt o tym nie wie. W żadnej religii nie ma czegoś takiego jak religijność terrorystyczna i Ci co są terrorystami również zabijają muzułmanów, ale o tym pewnie też nikt nie wie, szkoda. Religia ma dawać pokój i warto też pamiętać, że w dzisiejszych czasach jest bardzo mało dobrych, posłusznych Bogu, Wielu ludzi mówi, że wierzy w Boga... a co tak naprawde oni robią dla Boga...nic. Przykre, ale prawdziwe.
Słowa powinny być pokryte czynami.
Cytować
 
 
-3 #6 aaa 2017-01-18 11:11
Polecam najpierw przeczytac Koran ze zrozumieniem a potem sie wypowiadac na forach internetowych :) By zrozumiec przeslanie danej sury trzeba ja przeczytac w calosci a nie wersetami. Biblia jak i Koran zostala napisana w niełatwym dla Nas (Polakow) jezyku.
Czytając Biblię czy Koran warto zadać sobie pytanie DLACZEGO jest tak a nie inaczej :)
... bo Słowo Boże jest niezmieniające do póki Swiat istnieje.
Pozdrawiam serdecznie.
Z Bogiem
Cytować
 
 
+5 #5 roki 2017-01-04 10:12
Islamu powinno sie zakazac i karac jego wyznawcow
Cytować
 
 
+12 #4 kto 2016-03-30 17:27
islam to religia szatana widac to po czynach wyznawcow
Cytować
 
 
+44 #3 2014-08-23 05:25
Właśnie. Koran to księga szatana i demonów, Jezus jest prawdziwym Prorokiem i Bogiem a Mahomed to niestety pedofil i morderca, swoje niebezpieczną książkę pisał pod wpływem narkotyków i dlatego jest taka dziwna i pisana jak dla jakichś ludzi co już nie myślą i podążają za szaleńcem i ludobójcą jakim był Mahomed. Kiedy porównuję go do Jezusa to Mahomed wygląda na jakiegoś dewianta opętanego chęcią mordowania dla przyjemności, i taki sam charakter wykazują jego wyznawcy ".... po owocach (czynach) poznacie ich...." Czyli ten cały Islam to wymiociny Piekła.
Cytować
 
 
-75 #2 2014-07-10 10:52
Jak można pleść takie bzdury , większość katolików nie zna Biblii i koranu , katolicyzm odrzuca też dekalog więc nie jest religią monoteistyczna. Proponuje więc przeczytać Biblię i Koran i zobaczyć jaki jest Allah naprawdę , to kochający Niebiański Ojciec , Wspaniołomyślny i Wybaczający .
W linku dołączą piękne 99 imion Allaha.
Allah jest tym samym imieniem Boga co hebrajskie Elah czyli Bóg , nazywanie Boga Biblii szatanem jest niedorzeczne.
Cytować
 
 
+50 #1 2012-09-29 22:36
Niezły tekst. Ja bym jeszcze dodał słowa Jezusa Chrystusa o fałszywych prorokach, których poznamy po ich owocach, bo owoce islamu wszyscy widzą. Owocem Islamu jest przemoc!
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

© 2010 Redakcja wortalu TajemnicaMilosci.pl

Bóg muzułmański (Allach) a działania szatana - TajemnicaMilosci.pl - mapa odkrywania prawdziwego szczęścia i pokoju serca