Jak przyjmować Komunię Świętą? Nie bój się klękać! - TajemnicaMilosci.pl - mapa odkrywania prawdziwego szczęścia i pokoju serca

Tajemnice miłości

Newsletter

Shoutbox

Ostatnia wiadomość: 3 years, 5 Miesiące temu
  • CNotic: :D:D:D:D
  • CNotic: Hmm..
  • singularis: Trzeba...


Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać tu posty.

Załóż konto, jeśli nie masz

Partnerzy

www.znajomapolonia.com - Polacy wierzący, otwarci na wartościowe znajomości;

www.kjb24.pl - "Któż jak Bóg" (dwumiesięcznik o aniołach i życiu duchowym).

LogowanieNajnowsze komentarze

Królestwo Trójcy Świętej Kościół Jezusa Chrystusa Jak przyjmować Komunię Świętą? Nie bój się klękać!
Jak przyjmować Komunię Świętą? Nie bój się klękać! PDF Drukuj Email


Gdy żył Kardynał Stefan Wyszyński (Prymas Polski), wszystkie zmiany i nadużycia w Kościele Katolickim tak mocno nie galopowały. Śp. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie przestrzegał - zwracając się do duchowieństwa - aby nie odważyli się podawać Komunii Św. na stojąco czy do ręki. Szczególnie często wpajał to nowo wyświęconym kapłanom.

Sam twierdził, że nigdy nie dopuści, aby Komunia Św. była podawana na stojąco i do ręki, a tym bardziej przez „szafarzy” świeckich (czy np. diakonów stałych), gdyż doskonale już wiedział, jakie potworne owoce przyniosło to na Zachodzie. Dlatego przed śmiercią zwrócił się do biskupów, aby nie wzorowali się na Zachodzie i nie wprowadzali tych gorszących praktyk w Polsce.Źródło: www.gorskilxlo.edu.pl


Cytat z dokumentów Kościoła Katolickiego:

"177 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, obradująca w Warszawie, 10 i 11 grudnia 1980 r., mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej oraz stan odnowy liturgii w naszym kraju, wydaje niniejsze przepisy wykonawcze, które obowiązują duchowieństwo diecezjalne i zakonne:


PRZEPISY OGÓLNE

1. Wszyscy kapłani powinni zapoznać się z Listem Ojca św. Jana Pawła II o Tajemnicy i kulcie Eucharystii oraz z Instrukcją Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego z 3 kwietnia 1980 r. Dokumenty te należy ogłosić w organach diecezjalnych. Powinny one stać się przedmiotem refleksji na kongregacjach duchowieństwa.


PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Przyjmowanie Komunii Świętej

Zgodnie z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię Św. z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także w Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione, np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we Mszy Św. poza kościołem po deszczu, można przyjąć Komunię św. stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalectwem lub chorobą.

177 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 11 grudnia 1980 r.
+ Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski"

Całość tekstu:
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=244

- - - -


Gdy Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zmarł w maju 1983 r., rozpasanie i nieprzestrzeganie Uchwały zaczęło postępować bardzo szybko - "prostowanie kolan" wiernym poszło błyskawicznie. Teraz nie sposób dotrzeć do wszystkich tych słów Prymasa Wyszyńskiego.

Warto postawić kilka pytań:

1. Czy istnieje w Polsce uchwała Episkopatu Polski, która pozbawiła Uchwałę nr. 177 mocy obowiązującej?

2. Według jakich kryteriów wierni mają odróżniać, które uchwały Konferencji Episkopatu nie obowiązują wiernych, mimo że zostały wydane w oparciu o zalecenia Papieża?

3. Dlaczego biskupi, którzy przyjęli Uchwałę nr. 177, od samego początku samowolnie odstąpili od jej przestrzegania, nie przedstawiając przy tym żadnych argumentów teologiczno-doktrynalnych, mających swe źródło w Tradycji i Piśmie Świętym?

4. Komu zależy by w Kościele Katolickim panowało zamieszanie na tym tle?

5. Jeżeli nam się wydaje, że w Kościele jest wszystko w porządku, to czemu Matka Boża w Objawieniach mówi, że jej Syn jest bardzo mocno obrażany? Czemu Matka Boża podczas współczesnych Objawień płacze (np. w Gietrzwałdzie, czy w Akita)?


Źródło: www.apokalipsa.info.pl

- - - -


NIE BÓJMY SIĘ KLĘKAĆ!

Benedykt XVI w czasie uroczystych Mszy Św. - sprawowanych czy to w Watykanie, czy przy okazji pielgrzymek - zawsze udziela Komunii Świętej wiernym pozostającym w postawie klęczącej bezpośrednio do ust. W ocenie liturgistów, to powrót do tradycji Kościoła i próba zwrócenia uwagi wiernych na realną obecność Chrystusa w Eucharystii - a zarazem pogłębianie tego misterium. Taka zdecydowana postawa Ojca Świętego jest niezwykle wymowna w kontekście sporów dotyczących formy przyjmowania Komunii Świętej.Źródło: www.dzieckonmp.wordpress.com


Jak podkreśla mistrz papieskich ceremonii (ks. prałat Guido Marini), wszystko w liturgii, a zatem: muzyka, śpiew, chwile ciszy, sposób proklamowania Pisma Świętego, a także szaty liturgiczne i naczynia sakralne, powinny prowadzić do adoracji. W ten sposób zwraca on uwagą na konieczność kontynuacji reform w liturgii, podjętych przez Sobór Watykański II przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości historycznej liturgii, przez którą objawia się tajemnica Kościoła. Papieski ceremoniarz, który niedawno spotkał się z kapłanami anglojęzycznymi - przybyłymi do Rzymu z racji obchodów Roku Kapłańskiego - stwierdził wyraźnie, że kwestie związane z reformą liturgii nie mogą być przyczyną konfliktów pomiędzy zwolennikami zmian a tradycjonalistami.

"Trzeba postrzegać zarówno obecną, jak i dawną liturgię Kościoła jako jedno dziedzictwo w nieustannym rozwoju" - zauważa ks. prałat Guido Marini. Przykładem może być forma udzielania wiernym Komunii Świętej do ust i w postawie klęczącej, która ma być kolejnym gestem adoracji. Tego właśnie uczy Ojciec Święty. Jak podkreśla ks. prałat Marini, w ten sposób Benedykt XVI chce zachęcić do zamanifestowana postawy adoracji w obliczu wielkości Chrystusa realnie obecnego w tajemnicy Eucharystii.


Między tradycją a współczesnością

Potwierdza to także w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. prof. dr hab. Władysław Głowa (kierownik Katedry Homiletyki Fundamentalnej i dyrektor Instytutu Liturgicznego i Homiletycznego KUL). Zwraca uwagę, że Ojcu Świętemu zależy na zachowaniu równowagi między tradycją a nowoczesnością w liturgii, stanowiącej centrum życia Kościoła. W ten sposób Benedykt XVI opowiada się za większą sakralnością obrzędu, za przywróceniem sensu adoracji eucharystycznej.

"Jest to ukłon w stronę tych, którzy chcą w sposób bardzo tradycyjny przeżywać udział w wydarzeniach kultu. Postawa klęcząca już sama w sobie wyraża adorację, dlatego Komunia Święta przyjmowana na klęcząco wyraża szacunek dla Eucharystii" - zauważa ks. prof. Głowa.

Zwraca uwagę, że Papież niejako przypomina, iż Kościół, choć otwarty na postęp i przemiany zachodzące w świecie, wciąż sięga do tradycji, która zawsze była, jest i będzie bardzo ważna.

"Myślę, że ten gest Papieża jest także znakiem dla tzw. piratów w liturgii, którzy chcieliby zapomnieć o tradycji, a wcielać w życie wszystko, co nowe. Natomiast Benedykt XVI swoim autorytetem pokazuje, że się nie boimy nowego, ale nie możemy rezygnować z tradycji" - dodaje ks. prof. Głowa.Źródło: www.naszdziennik.pl


Krzyż w centrum

O szczególnym szacunku do tradycji świadczą też inne gesty Benedykta XVI, które są wykonywane podczas celebracji liturgicznych z jego udziałem. Jednym z najważniejszych - nawiązującym do tradycji zwracania się na modlitwie w kierunku wschodnim, twarzą ku Bogu, może być umieszczenie krzyża w centrum ołtarza Bazyliki św. Piotra.

"Chodzi o to, aby w trakcie liturgii wszyscy mogli stać i spoglądać na Pana Jezusa, i w ten sposób orientować również swe modlitwy i serca" - wyjaśnia mistrz papieskich ceremonii ks. Guido Marini.

Krzyż w centrum ołtarza ma bowiem przypominać kapłanom i wiernym o ukierunkowaniu na Jezusa Chrystusa i jeszcze głębiej ukazywać, że Eucharystia jest ofiarą.

Odnosząc się do ekspozycji krzyża w centrum ołtarza, ks. prof. Głowa przypomina, że przed reformą liturgii krzyż był w centrum ołtarza i powrót do dawnego zwyczaju jest w pełni uzasadniony.

"Krzyż wskazuje na Mszę Św. jako uobecnioną ofiarę krzyżową. Dlatego wyeksponowanie tego symbolu wiary jest znakiem pouczającym, że na ołtarzu w czasie Eucharystii dokonuje się coś, co miało miejsce wcześniej na krzyżu. Zatem jest to ta sama ofiara, którą Pan Jezus złożył na krzyżu, uobecniona pod postacią chleba i wina, że jest to ofiara nie powtórzona, nie odnowiona, ale uobecniona tu i teraz. Ojciec Święty podkreśla prawdę o niezmierzonym darze Eucharystii, że jest to ta sama uobecniona ofiara krzyżowa, a krzyż pośrodku ołtarza wyobraża tego Chrystusa, który - ofiarując się Bogu Ojcu - uobecnia swoją ofiarę krzyżową" - wyjaśnia ks. prof. Głowa.

Wszystkie zmiany w liturgii preferowane przez Następcę św. Piotra mają ożywiać pobożność wiernych i zwiększać ich wrażliwość na tajemnicę Boga. Nie pozostawiają one także złudzeń, że korzystając z postępu, należy w umiejętny sposób czerpać z bogactwa wielowiekowej tradycji.


Mariusz Kamieniecki


Źródło:
www.naszdziennik.pl

- - - -


Aby Kościół był jednością, musimy iść za nauką Papieża, dlatego proszę Was, wierni parafianie, o pisanie podań do swoich proboszczów, aby przywrócili Komunię Świętą na klęcząco przy barierkach, prosto do ust i tylko z rąk Kapłanów Kościoła Katolickiego. Co oni zrobią, to już kwestia ich sumienia - my natomiast powinniśmy ich o to prosić. Być może przebudzą się i posłuchają wiernych.

Co powiesz jak Jezus Chrystus zapyta Cię: "Co zrobiłeś w mojej obronie?"

Kto chce bronić Pana Jezusa, niech ubiera się w „wory pokutne” i walczy piórem o Komunię Świętą w swojej parafii. Kto czuje się silny, niech poprawi podanie i pisze do biskupa miejsca i Episkopatu Polski. Musimy razem z Papieżem Benedyktem XVI przycumować do Kolumny Eucharystii według wizji św. Jana Bosko. [wzór podania do proboszcza znajduje się na stronie www.apokalipsa.info.pl]


Źródło:
www.apokalipsa.info.pl

Dodaj do:

naszaklasa    Digg    twitter    Facebook    Wykop    Gwar
 

Komentarze  

 
+3 #15 niepokalana Anna Z. 2017-07-15 16:39
Uwielbiam te chwile gdy przystępuję do Komunii Świętej
i klękam przed Nim, oddana patrząc w oczy.
Cytować
 
 
+4 #14 elunia 2017-02-03 05:37
Mnie ostatnio Pan dotknął , darem zrozumienia ..... . Podczas przystępowania do Komunii Świętej kolana moje, same się ugięły....wówczas zrozumiałam.... , czego Pan od nas oczekuje. Klękam . Odczuwam sprzeciw ze strony kapłanów, wyrażający się w różny sposób. Zrozumiałam wszystko. Do modlitwy - klękamy , niejednokrotnie podczas Mszy Świętej - klękamy , a gdy Jezus Chrystus , przychodzi do czystego serca mego , czekającego ....na Niego , mojego KRÓLA i PANA - ja mam stać? Nie ! .... . Właśnie wtedy ....klękajmy....proszę was.... .
Cytować
 
 
+2 #13 Maciej 2016-11-12 15:29
Cytat:
Cytat:
No, właśnie brak słow na to co robią księża,przecież Ojciec św. bez przerwy upomina i apeluje że KOMUNIA ŚWIĘTA TYLKO NA KLĘCZĄCO I DO UST, piękne przystępowanie do Komuni św. można zobaczyć u ks. Natanka www.regnumchristi.com.pl.

Odp. Posłuszeństwo złożone ślubem jest ważne! p. Natanek nie jest przez to księdzem! Pycha ponad pokorę zwyciężyła!

Czy posłuszeństwo ma swoje granice? Biskup Sambii Jerzy Polentz rzucił Kościół Katolicki i przeszedł na Luteranizm, a z nim wielu księży, właśnie z powodu posłuszeństwa. Stąd w dotąd katolickiej Warmii mamy protestantyzm. Ot ślepe posłuszeństwo.
Cytować
 
 
+2 #12 2015-04-04 19:28
Ale wtedy:
-Ciało Pańskie przyjmowano na prawą dłoń, nie na lewą
-nachylano się ku dłoniom i brano z nich Ciało Pańskie ustami dbając by nie uronić ani okruszka (nawet wylizywano dłoń), nie wkładano sobie samemu do ust palcami jakby się jadło czipsy
-kobiety miały dłonie nakryte specjalnym materiałem
-Komunii nie przyjmowano tak często jak dziś i działo się to po długim oczekiwaniu, nie udzielano Komunii osobom które nie były odpowiednio przygotowane
-przy masówce jak dziś zbyt często dochodzi do profanacji.
Cytować
 
 
+1 #11 2015-03-09 13:37
Cytat:
No, właśnie brak słow na to co robią księża,przecież Ojciec św.bez przerwy upomina i apeluje że KOMUNIA ŚWIĘTA TYLKO NA KLĘCZĄCO I DO UST,piękne przystępowanie do Komuniśw. można zobaczyć u ks. Natanka www.regnumchristi.com.pl.

Odp. Posłuszeństwo złożone ślubem jest ważne! p.Natanek nie jest przez to księdzem! Pycha ponad pokorę zwyciężyła!
Cytować
 
 
-22 #10 2015-02-25 18:39
Udziel mi tylko odpowiedzi na te nastepującie pytana :

Pytanie 1 Co według ciebie ręką jest nie godna do przyjęcia Komunii Świętej na rękę ?
Pytanie 2 Powiem tak ja będę przyjmować tak Komunię Świętą na rękę i do punki tego Ksiądz Proboszcz nie ogłosi , podczas ogłoszeń duspasterskich że nie można przyjmować Komunii Świętej na rękę to do tej pory będą ja tak przyjmować ?

Pytanie 3 Szkoda ze nie w każdej archidecezji jest możliwość takiego przyjmowania Komunii Świętej na rękę ale mam nadzieie ze kiedyś to się zmieni i będzie można przyjmowąć w każdej Parafii na terenie Polski ?

Pytanie 4 Zwracam się do wszystkich Księdzy które są opiekunami Ministrantów - żebym im zwrócili na to uwagę jak ktoś z wiernych che przyjąć Komunię Świętą na rękę = żeby wiedzieli gdzie wtedy maja podsunąć patenę komunijną pod ręce wiernego - a tu jest nie kiedy tragicznie w tych parafiach co nie są informowanie co maja robić w takiej chwili i robi się trochę bałaganu ?a
Cytować
 
 
0 #9 2014-06-27 11:04
http://wzrostwiary.blogspot.com/2014/06/jak-przyjmowac-komunie-swieta.html
Cytować
 
 
+32 #8 2014-06-01 14:11
Przyjmowanie Komunii Świętej powinno odbywać się tylko w postawie klęczącej i do ust.
Cytować
 
 
-36 #7 2014-05-25 11:49
W Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej , w woj śląskim, Komunię można przyjmować w następujący sposób:
postawie klęczącej i do ust
postawie stojącej i do ust
postawie stojącej i na rękę

i w tych wymienionych postawach zawsze zostanie udzielona Komunia Święta. Każdy wierny sam decyduje jak przyjmuje Komunie - w postawie klęczącej do ust., stojącej do ust czy tez w postawie stojącej do ręki.

Mi bardzo ten pomysł z Komunią Świętą na rękę się spodobał i bym chciał żeby w całej Polsce i w każdej Parafii można by było tak przyjmować Komunię Świętą na rękę.
Cytować
 
 
+21 #6 2013-06-02 07:22
Miałam dwa tygodnie temu taką sytuację, że podczas przyjmowania Przenajświętsze go Pana do serca uklękłam i otworzyłam usta(miało to miejsce w kościele rzymsko-katolickim w Anglii). Szafarz świecki wykonał znak Krzyża na moim czole i czekał aż powstanę i odejdę. Ale ja byłam przygotowana na przyjęcie Pana Jezusa i trwałam w postawie również czekając cierpliwie. Był tak zdezorientowany sytuacją, że w końcu otrzymałam wyczekaną Komunię Świętą. Może opis mojego doświadczenia obudzi niektórych Kapłanów i pozwoli im zrozumieć jakie zło wdarło się w dzieło przezywania Eucharystii w Kościele Rzymsko-Katolickim. Wsłuchujmy się w słowa Matki Przenajświętsze j z uwagą i bądźmy posłuszni!!
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

© 2010 Redakcja wortalu TajemnicaMilosci.pl

Jak przyjmować Komunię Świętą? Nie bój się klękać! - TajemnicaMilosci.pl - mapa odkrywania prawdziwego szczęścia i pokoju serca